چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹
تغییر اندازه فونت:
چگونه از طریق بورس خرید نما ئیم ؟
مراجعه به سایت یا محل شرکت بورس کالای ایران 
آدرس : خیابان سپهبد قرنی  خیابان شهید کامل شرکت بورس کالا
 وب سایت: http://www.petrochem-ir.net    
اخذ کد خریدار از شرکت بورس کالا توسط کارگزار منتخب و ارائه مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم مربوطه 
لیست شرکت های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در زمینه پتروشیمی در بورس کالا لطفا اینجا را کلیک نمائید 
وب سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی 
وب سایت شرکت بورس کالا
اطلاع رسانی از طریق کارگزار منتخب 
اخذ فرم مربوطه از کارگزار منتخب و تکمیل آن فرم که حاوی اطلاعات ذیل می باشد:
مشخصات خریدار- مشخصات محصول مورد درخواست - درخواست میزان کالا مورد نظر -حداکثر قیمت مورد پذیرش خریدار -مهر و امضاء فرم و ارسال به کارگزار منتخب 
عدم معامله 
عودت وجه ده درصد واریزی از طریق کارگزار منتخب 
اخذ صورتحساب از کارگزار منتخب و واریز باقیمانده وجه معامله به اضافه کارمزدها خرید از بورس پس از کسر سپرده اولیه (ده درصد) و ارائه اطلاعات به شرح ذیل به کارگزار منتخب :
تعیین محل تخلیه - شرکت حمل و نقل - کد خریدار در پتروشیمی - واریز وجه به حساب اتاق پایاپای شرکت بورس کالا حداکثر 48ساعت پس از روز انجام معامله

اخذ مدارک تسویه قرارداد خرید کالا از کارگزار خریدار تکمیل و ارسال ثبت سفارش که شامل :
مشخصات محصول مورد معامله - شماره قرارداد اختصاصی از طرف شرکت بورس کالا - مشخصات خریدار ، کد خریدار ، آدرس محل تحویل و شرکت حمل و نقل 
مشخصات و مقدار محصول ، قیمت جزء و کل محصول معامله شده - ارسال رسید تسویه اتاق پایاپای 

کنترل شناسه فروش محصول با مدارک اعلام شده از طرف کارگزار فروشنده 
کنترل واریز وجوه حاصل از معامله - کنترل مشخصات خریدار اعلام شده  - صدور حواله 
روزانه با ایمیل برای کارگزار  ارسال می شود .