سه شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹
تغییر اندازه فونت:
تعریف واحدهای فروش

 

واحدهای شیمیائی و پلیمری

مدیریت بازرگانی داخلی مسئولیت توزیع فرآورده های تولید مجتمع های مختلف کشور را بر عهده دارد و جهت اجرای هر چه بهتر این مسئولیت ارائه خدمات جانبی را نیز در دستور کار خود قرار داده است . واحدهای فروش مدیریت بازرگانی داخلی شامل دو واحد فروش محصولات پلیمری و فروش محصولات شیمیائی میباشد که تحت ضوابط تعیین شده جهت مشتریان و با توجه به وضعیت تولید مجتمع ها به توزیع مواد (تولیدات)  از طریق شرکت بورس کالای ایران می پردازند

 مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

1-     کپی خوانا از پروانه بهره برداری واصل پروانه بهره برداری

2-     معرفی نامه  از اداره کل صنایع جهت دریافت کد اشتراک و تعیین نیاز سالانه به هر کدام از مواد جهت تولیدکنندگان

3-     درخواست کالا و معرفی نامه نماینده آن شرکت روی سر برگ با مهر و امضاء مدیر عامل

4-   کپی آگهی ثبت شرکت یا ایجاد تغییرات در شرکت در روزنامه های رسمی کشور

5-   کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت

6-   کپی مدارک شناسائی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

7-   درخواست معرفی نامه مربوط به نماینده شرکت روی سربرگ با مهر و امضاء مدیر عامل

*  چنانچه نامه صنایع مربوط به سال گذشته باشد، ارائه نامه صنایع مربوط به سال جاری جهت استفاده از اولویت تخصیص محصولاتی که دارای فزونی تقاضا نسبت به عرضه می باشند ضروری است.

*    چنانچه اصل پروانه در سال جاری به رویت کارشناس فروش نرسیده باشد، جهت رویت کارشناس و برابر نمودن با اصل ، ارائه اصل پروانه بهره برداری نیز ضروری است .  

 ****************************************************** 

مدیریت بازرگانی داخلی

 تلفن مستقیم

فاکس مستقیم

نام و نام خانوادگی

سمت

82852300

88778406

توفیق مطوری

مدیر بازرگانی داخلی

آیت صابری

مسؤول دفتر مدیریت بازرگانی داخلی

 متصدیان خدمات قابل ارائه ( بازرگانی داخلی - فروش مواد شیمیایی )

 تلفن مستقیم

فاکس مستقیم

متصدیان امر

خدمات قابل ارائه

82852356

82853356

محمد رضا اردستانی

اشتراک کد اینترنتی ، تهیه گزاشات صدور پیش فاکتور ، تائید اولیه و صدور حواله بین مجتمعها

 متصدیان خدمات قابل ارائه ( بازرگانی داخلی - فروش مواد پلیمری )

 فاکس

تلفن مستقیم

متصدیان امر

خدمات قابل ارائه

82853330

82852338

سید مصطفی    میر حسینی

تشکیل پرونده جهت مشتریان جدید و صدور کد اشتراک و اصلاح