سه شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹
تغییر اندازه فونت:
بیانیه رسالت

بیانیه رسالت

شرکت بازرگانی پتروشیمی با هدف رضایتمندی مشتریان

محصولات کیفی شیمیایی و پتروشیمی را در بازارهای هدف با

قیمتهای رقابتی و تحویل بموقع با خدمات مطلوب تامین می نماید.

 

تلاش

آفرینش

بالندگی