سه شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹
تغییر اندازه فونت:
اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO9000-1994

اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO9000-1994

 

شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1378 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO9000-1994 از مؤسسه DNV گردید این شرکت  که از بزرگترین شرکتهای بازرگانی خاورمیانه محسوب می گردد ، در سال 1380تصمیم به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ویرایش شده تحت عنوان ISO9001-2000،  در سال 1380 گرفت . همچنین در سال 1388 شرکت ویرایش جدید این استاندارد را تحت عنوان ISO 9001:2008 دریافت نمود. از سال 1390 تا کنون نیز این شرکت گواهینامه مدیریت کیفیت خود را از شرکت TUV NORD Iran دریافت نموده است.

خط مشی کیفیت شرکت بازرگانی پتروشیمی 

 گواهی نامه سیستم مدیریت