چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹
تغییر اندازه فونت:

 pccshanghai

 شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای بین الملل

تلفن : 6241 5852 21 0086

         7385 5885 21 0086

نمابر : 7386 5885 21 0086


 آدرس پست الکترونیکی:

  hosseini@pccchina.com 

 

ROOM A- 9TH FLOOR-  EAST HOPE PLAZA-

NO. 1777 CENTURY AVE. – PUDONG

SHANGHAI- CHINA

 

P.O. BOX 200122