سه شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹
تغییر اندازه فونت:

 

 شرکت بازرگانی پتروشیمی اینتراکم آلمان

تلفن : 2320 72 22 40 0049

نمابر: 061 00 22 40 0049

نمابر : 72 39 22 40 0049

پست الکترونیک :  ict@ict-pcc.com  

آدرس : Intra.chem Trading schottweg 3-22087 Humburg-Germany