سه شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹
تغییر اندازه فونت:

 

 شرکت بازرگانی پتروشیمی FZE

تلفن :623 3311 14 0097

نمابر :697 3311 14 0097

پست الکترونیک :  pccfze@pccfze.com    

آدرس : 1703,17th Floor, Dubai World Trade Center Tower sheikh zayed Road

 Dubai UAE

کدپستی : 200135

وب سایت : http://www.pccfze.com